Balogh - kúria

Az épület terveztetője 1761-ben Grassalkovich Antal a Magyar Építészeti kamara elnöke volt, aki jelentős tállyai szőlőbirtokkal rendelkezett. A tervező Franz Anton Hillebrant, korának egyik legnagyobb osztrák építésze, aki 1757-től a Magyar Királyi Kamara vezető építészeként irányította a magyarországi állami építkezéseket. ... [részletes leírás]

Cím:

Telefon:

E-mail:

Weboldal:

Az épület terveztetője 1761-ben Grassalkovich Antal a Magyar Építészeti kamara elnöke volt, aki jelentős tállyai szőlőbirtokkal rendelkezett. A tervező Franz Anton Hillebrant, korának egyik legnagyobb osztrák építésze, aki 1757-től a Magyar Királyi Kamara vezető építészeként irányította a magyarországi állami építkezéseket. A terveken, amely a Grassalkovich család hédervári levéltárában megtalálható, 1761. május 29.-i dátumot találunk. Arra hogy végül ki építi meg a házat, nincsenek adatok. Az építész ismeretlen.

A Hivatalos Műemlékvédelmi Jegyzék szerint copf stílusban épült 1780 körül. Az épület északkeleti bejárata fölött lévő copf díszítésekkel keretezett címer alsó részében, a szalagdíszben az 1787-es évszám található. Feltehető, hogy a kialakult szokások szerint az építés idejét jelölték itt meg. A kúria tállyai körútrendszer szélén, a központtól nyugatra fekszik. Eredetileg gazdasági udvar és gyümölcsös vette körül. Az épület szabadon álló, téglalap alaprajzú , részben alápincézett, földszintes, manzárdtetős.

Az alaprajzi elrendezést tekintve eredetileg 5 északkeleti és 5 délnyugat helyiségből állt. Ezeket középen folyosó választotta el. Mindkét hosszanti homlokzatán 3 tengelyes középrizalit látható, melyeket timpanon zár le. A délnyugati homlokzaton a rizalit erősebben ugrik ki, előtte íves lépcsőfeljárat van. Az egész homlokzat lizénákkal tagolt. Az északkeleti homlokzat egyszerűbb kiképzésű.

A főbejárat felett a timpanonban kettős címerpajzs, ez alatt az 1787-es évszámmal ellátott feliratos szalag látható. A homlokzatszakaszok három - három ablakosak, az ezeket közrefogó falfelületek vízszintes sávos vakolásúak. Az épület faragott kő ablakkeretei igen szépek, a nyílászárók három egymástól eltérő rendszert alkotnak. A gazdag fűzér díszítésű, faragott kőablakkeretek fölött ívelt szemöldökpárkány található. Ettől eltérő a középrizalitok ablak fölötti kiképzése. Itt az egyenes szemöldökpárkány fölött timpanon van. Az épület tengelyében nyíló bejáratok szintén kőkeretezésűek. Fölöttük lombkoszorús, kerek, felülvilágító nyílás látható. Az északkeleti bejáratú kapu valamennyi architektorikus elem között a legdíszesebb.

A függőleges keretezés hasonló az ablakokéhoz, azonban a szélső pálcatagozat vonalában folytatódik, melyből akantuszlevelek nyúlnak alá és tovább tagozzák a szemöldök és a keret architektúráját. A szemöldök egybeolvad a bejárat fölött elhelyezkedő elliptikus ablakkal. Az ablakok vasrácsai szép copf díszítést kaptak. A helyiségek a középen húzódó folyosóról nyílnak, innen történik a fűtésük is. A szobák hevederes donga - és cseh süvegboltozatúak. Az 1950-es években még lakott kúria pár év alatt teljesen tönkrement. 1958-60-ban aztán felújították és 1963-ban átalakították.