Barnakőszén lakossági igény felmérés

Tisztelt Tállyai Lakosok!

 

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel az önkormányzatok közreműködését kéri a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésével kapcsolatban.

Kérem a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartásokat, hogy a 2022/2023 évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) az Önkormányzatukhoz bejelenteni szíveskedjen az alábbi elérhetőségen:

·         személyesen az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (a Polgármesteri Hivatal melletti volt Takarékszövetkezet épülete)

·         telefonon a 30/390-80-84-as telefonszámon.

Határidő: 2022. szeptember 29.

A lakossági igénybejelentés feltételei:

·         háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

·         egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve tartózkodási hely az adott háztartás,

·         egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos, hogy igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgáltja, nem jelent automatikus támogatást.

Tállya, 2022. szeptember 20.

 

Tisztelettel:

                                                                                                          Serfőző Szabolcs sk.

                                                                                                              polgármester