2021. október 24. vasárnap
Salamon
A Nap kel 07:22-kor,
nyugszik 17:47-kor.

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012

Kedvezményezett: Abaújszántó Város Önkormányzata által vezetett konzorciumszechenyi2020 logo

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése ABAÚJSZÁNTÓ központtal

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012

Abaújszántó Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012 azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

A projekt célterülete a területi beosztás alapján a Gönci járás 16 települését, a Szerencsi és a Tokaji járás 1-1 települését foglalja magába. Az elmúlt időszak gazdasági-társadalmi hatásaira alapozva a vidéki települések a fejlődés kulcsát a helyi sajátosságokra építő turisztikai fejlesztésekben látják (falusi turizmus, fesztivál turizmus). A települések felismerték, hogy a helyi kulturális örökség gazdaságilag is hasznosítható. A projekt megvalósításának legfőbb célja a helyi identitás, a lokálpatriotizmus és annak fejlesztése, erősítése, amely javarészt a helyi kulturális értékeken alapul. Mindez végső soron a helyi közösségépítésben tud majd hasznosulni. A sikeres projektmegvalósítás a helyi közösségek és a résztvevő települések együttműködésétől a közös felelősségvállalástól függ. A tervezett tevékenységek együttesen és egymással szoros összefüggésben a helyi/ térségi közösség fejlesztését indukálják. Az elsődleges célcsoport a megvalósítási helyszínek településein élők, amelyben előzetes kalkulációk szerint 3280 fő vesz részt a helyi társadalmi akcióban, továbbá 1334 fő hátrányos helyzetű személy kerül bevonásra. Az össztámogatás mértéke 40.000.000 Ft, amelyből Tállya Községi Önkormányzat 4.229.584 Ft támogatásra jogosult. A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2022. március 31.

TOP tabla 1

EFOP-3.9.2-16-2017-00021

EFOP-3.9.2-16-2017-00021szechenyi2020 logo

Kedvezményezett neve: Mád Község Önkormányzata

Projekt címe: HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN – KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK

Szerződött támogatás összege: 247 256 125 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt célja: A projekt legfőbb céljaa területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében az alábbi célterületekhez kapcsolódó fejlesztések valósulnak meg:

  • A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, képzettségi szintjének emelése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
  • Az érintett településeken élő gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.
  • A programokkal a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését is elősegítjük.
  • Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására. Cél azoknak a alapkészségek elsajátításának elősegítése, melyek nélkülözhetetlenek az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából. Cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

A projektet megvalósító Mád Község Önkormányzata által vezetett 6 tagú konzorcium az alábbi településekből áll: Mád Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, valamint Abaújszántó Város Önkormányzata, Golop Község Önkormányzata, Monok Község Önkormányzata, Rátkai Német Nemzetiségi Település Önkormányzata és Tállya Községi Önkormányzata, mint konzorciumi tagok.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00021

TOP-5.3.1 pályázat - Közösségi beszélgetés

A projekt célterületét összesen 18 település alkotja együttesen, amely települések egymás között megosztva teljesítették a Közösségi beszélgetések szervezését. A célterületet alkotó 18 településen 1-1 alkalommal volt Közösségi beszélgetés.

A Közösségi beszélgetés statisztikai beszámolója letölthető pdf formátumban.

Közlemény

Projekt címe: Tállya Község belterületi vízrendezése II. ütem
Kapott támogatás: 182.692.552.- Ft
Kivitelezés ideje: 2012.06.25. – 2012.12.10.
Kedvezményezett: Tállya Község Önkormányzata

Cikk folytatása

Közlemény


Projekt megnevezése: Tállya község belterületi vízrendezése I. ütem

Kedvezményezett: Tállya Község Önkormányzata, 3907 Tállya, Rákóczi út 34.

Kivitelező: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft.
3950 Sárospatak, Páncél hegy

Tervező: MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft.,
3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.

Műszaki ellenőr: NYÍR-JÓS Tervező és Szolgáltató Kft. – Jósvai Mihály
4400 Nyíregyháza, Sólyom út 17.

Támogató szervezet: NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

Kivitelezés ideje: 2011.01.12. – 2011.12.31.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 485.319.645.- Ft

uszt
magyar_megujul

Közlemény

Projekt megnevezése: „ Tanulhatóbb tanulásért” – Informatikai fejlesztés a tállyai Általános Iskolában

Projektazonosító: TIOP 1.1.1-07/1-2008-0204

Kedvezményezett megnevezése és adatai: Tállya Község Önkormányzata, 3907-Tállya, Rákóczi út 34.

Támogató szervezet megnevezése: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Wekerle Sándor Alapkezelő, mint közreműködő szervezet.

A kivitelezés kezdete és befejezése: 2010.06.01. – 2011. május 31.

A támogatás összege: 5.766.990 - Ft

eu_zaszloumft

Casino Bonus at bet365 uk