2022. augusztus 11. csütörtök
Zsuzsanna, Tiborc
A Nap kel 05:39-kor,
nyugszik 20:12-kor.

Közbeszerzési terv 2011.

TÁLLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZBESZERZÉSI TERV
2011.

(Nettó összegben eFt-ban)

I. Építési beruházások:
Megnevezés                                                              Összesen
II. Orvosi rendelő felújítása*                                     37.440
Bocskai tér felújítása és játszótér létesítése        22.850
Vis major Vörösmarty és Kossuth utcai pince**    9.050
Sportpálya felújítása Tállyán                                    18.580
Belterületi vízrendezés Tállyán -                              66.000
I. ütemből kimaradt részek (új építés)

II. Árubeszerzés:
Megnevezés                                                              Összesen
Kistérségi mobil házi segítő szolgálat című          9.400
projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése                                                                                        -

III. Szolgáltatás:
Megnevezés                                                              Összesen
Belterületi vízrendezés kiviteli terve***                     10.000
Kistérségi mobil házi segítő szolgálat című          16.800
projekthez kapcsolódó OKJ-s képzések
és tréningek megvalósítása 
Tállya község közterületeinek és az                         93.600
önkormányzat épületeinek fenntartási munkálatai

 

Tállya, 2011. június 14.

A Közbeszerzési tervet Tállya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a /2011.(VI.14.) határozatával elfogadta.

 

Tállya, 2011. június 14.

Osika József sk.
Polgármester

 

 

* Az eljárás megindítására 2011.02.11.-én a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján került sor.
** Az eljárás megindítására 2011.03.16.-án került sor a Kbt. 251. § (2) bekezdésének megfelelően.
*** Az eljárás megindítására 2011.02.11.-én a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján került sor.

Casino Bonus at bet365 uk