2022. augusztus 11. csütörtök
Zsuzsanna, Tiborc
A Nap kel 05:39-kor,
nyugszik 20:12-kor.

BERNÁTH BÉLA

Helyi születésű országgyűlési képviselő, 1920-ban a Nemzetgyűlés korelnöke. Mivel életrajzából nem sok adatot ismerek, a Zemplén-hegyalja c. újság 1893.november.30. számából idézek néhány sort.

 

„Azon ritka alakok egyike a képviselőház tagjainak sorozatában a ki szó legteljesebb és legigazibb értelmében kiérdemelte a népképviselő nevet, mert ő csakugyan minden irányban és téren képviseli az őt megválasztott népnek minden érdekeit.

 

A mi szemünk előtt ez teszi őt naggyá, tiszteltté, a közszeretetet és ragaszkodást ez biztositja számára minden időkre. És ezen legnagyobb érdemét vetette szemére a földmivelés ügyi miniszter azon válaszában, melyet Bernáthnak a Hegyalja érdekében tartott beszédére adott.*

Igaz, hogy Bernáth minden alkalmat megragad, hogy valami előnyt, kedvezményt a Hegyalja számára kivivhasson, mintegy élő intő jel áll ott az országházában, mely szünet nélkül figyelmezteti a törvényhozást, hogy a nemzeti közvagyonnak milliókat képviselt megsemmisült értékét segitsenek visszateremteni; utakat, módokat, eszközöket ajánl, melyeknek alkalmazásával ujabb milliók értékével növekednék a közvagyon és az emberi munkaerőben a nemzettest számára kiszámithatatlan érték lenne megmentve és visszatartva az Amerikába vándorlástól. … ő egymaga többet tesz és tett ezidáig a Hegyalja érdekében, mint a kormány és vármegye intéző férfiai együttvédekező egyletek alakitása Tokajban, Mádon, Tállyán,, azok számára az állami segély kieszközlése évről-évre: az elpusztult Tokajnak helyre állitása jórészben az ő érdeme, fáradságot áldozatot nem ismerve ő járt, kelt, kopogtatott miniszterek s befolyásosak ajtaján ezek érdekében … Több ily képviselőt Zemplén vármegyének és bizony-bizony meg fog mozdulni a Hegyalja ügye is.

 

* A Zemplén-Hegyalja c. újság abban az időben teljes, mondhatni szószerinti részletességgel közölte Bernáth Béla parlamenti felszólalásait, már ami Hegyaljával volt kapcsolatos.

Casino Bonus at bet365 uk