2018. november 18. vasárnap
Jenő
A Nap kel 07:00-kor,
nyugszik 16:12-kor.

Meghívó Tállya Települési Agrárgazdasági Bizottság ülésére

NAK

Meghívó

Tállya Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére

 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. O) 10. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására tisztújítás esetén a Kamara megyei elnöke is jogosult.

A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Tállya Települési Agrárgazdasági Bizottságának tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság ülésére.

Érintett település(ek): Tállya

A települési agrárgazdasági bizottság tagjának minősülnek a településen lakóhellyel, székhellyel, átjelentkezés esetén telephellyel rendelkező kamarai tagok (további információt a www.nak.huoldalon talál).

 

AZ ÜLÉS IDŐPONTJA:

2018.03.29. 13.00óra

 

AZ ÜLÉS HELYSZÍNE:

Vincellérház,

3907 Tállya Bocskai út 9

 

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:

  1. Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
  2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság vezetőségi tagjainak megválasztásáról.
  3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról.

Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés a fent rögzített időpontban a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentumok másolati példányát (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.

A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Miskolc, 2018. március 20.

Taskó József
megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kerekdomb Fesztivál lakossági fórum

kerekdomb header

MEGHÍVÓ

Kedves tállyai Lakosok!

Tisztelettel invitáljuk Önöket a soron következő fórumra a Kerekdomb Fesztivál nevében, amelynek keretében a 2018. évi rendezvényhez kötődő beszélgetést kívánunk tartani a Művészetek Völgye Kft. fesztivál szervezéséért közvetlenül felelős ügyvezetőinek jelenlétében.

A megbeszélés helye és ideje:

Tállya, Vincellér Ház

2018. március 26. (hétfő) 18:00

 

Legyünk ott minél többen, együtt készülve az idei fesztiválra, annak érdekében, hogy a rendezvény minél olajozottabban mehessen végbe, a szervezők, együttműködők és Tállya lakosainak közös megelégedésére.

 

A személyes találkozás reményében:

Oszkó-Jakab Natália

Általános igazgató
tel: +36-30-2805605

e-mail: jakab.natalia@muveszetekvolgye.hu

Rózsa György Péter Pincészete nyílt napot tart

Nyílt nap

Rózsa György Péter Pincészete nyílt napot tart, mely keretében bemutatásra kerül, hogy az ÚMVP keretében elnyert fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatásból megvalósított beruházás:

1.    hogyan járul hozzá a vidék fejlődéséhez,
2.    a tudatos környezetvédelemhez,
3.    a biztonságos élelmiszer ellátáshoz.

Helyszín: 3907 Tállya, Rákóczi utca 11.
Időpont: 2012.01.14. 17:00 óra
Elérhetőség: 20/553-4981

Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Rózsa György Péter egyéni vállalkozó, fiatal gazda.
Casino Bonus at bet365 uk