2021. november 29. hétfő
Taksony, Brenda
A Nap kel 07:15-kor,
nyugszik 16:03-kor.

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos védelmi intézkedések kormányrendeletei.

Megjelent a védelmi intézkedésékről szóló 168/2020 (IV. 30.) Korm. rendelet a korlátozások - Budapest és Pest megyén kívüli - enyhítéséről: az üzletek nyitva tarthatnak, a vendéglátóhelyek kerthelyiségeiben megengedett a tartózkodás, a szolgáltatások igénybe vehetők.

A rendelet hatálya:

 • A rendelet hatálya – Budapest főváros és Pest megye kivételével –Magyarország területére terjed ki,
 • ahol a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozásmegszűnik.
 • A 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet értelmében a kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén fennmarad.

Általános védelmi intézkedések:

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerintlegalább 1,5 méter távolságot(a továbbiakban: védőtávolság) tartani.
 • Mindenki kötelesüzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás sorána szájat és az orrot eltakaró eszközt(például orvosi maszk, sál, kendő)viselni.
 • A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.

Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések:

 • Saját és családja érdekében a65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közöttiidőben látogathatja.
 • Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.
 • A településen működőpiac nyitva tartásának rendjérőlés a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjérőla települési önkormányzate rendelettőleltérően rendelkezhet.A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagoslátogatási idősávot kell megállapítani,amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • Valamennyiüzlet nyitva tarthatés a vásárlók által látogatható.
 • Avendéglátó üzlet– így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó –kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodásés a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztásamegengedett.
 • A vendéglátó üzleten belül– az ott foglalkoztatottak kivételével –tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 • A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
 • A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
 • A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők,a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzletnyitva tarthat és látogatható.
 • A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáróla látogatható hely üzemeltetője gondoskodik.
 • A vendéglátó üzletben (kerthelyiség, terasz)a védőtávolság betartását asztaltársaságonkéntkell érteni.
 • A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetniea vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.
 • A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

  Semmilyen tömegrendezvényt, így az 500 fő alattiakat sem engedélyezik Magyarországon augusztus 15-ig a koronavírus-járvány miatt. A rendezvények tilalma az egész országra - tehát nemcsak Budapestre és Pest megyére -, és az 500 fő alattiakra is vonatkozik.

A rendelet 2020. május 4-én lép hatályba.

A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Magyarország egész területén

  a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
  b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

  (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a  kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.

2. § E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba. (2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba.

4. § A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

A 168/2020 (IV. 30.) és 170/2020 (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 96. számában ide kattintva érhető el.

Felhívás külföldről hazatérő állampolgárokhoz

Az új koronavírus magyarországi terjedésének csökkentése, a fertőzés tömegessé válásának lassítása érdekébe a Nemzeti Népegészségügyi Központ felhívja mindazok figyelmét, akik az elmúlt időszakban bármely külföldi országban jártak, hogy vonuljanak önkéntes házi karanténba. Az önkéntes karantén részletei.

Casino Bonus at bet365 uk